wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
�LET���M
Oklalı Köyü , Başağıl Mevkii No: 192 Lüleburgaz / Kırklareli Tel. +90 541 303 12 28
email. yelten@yelten.com.tr www.yelten.com.tr

SİLİS KUMLARI

Ürünler doğal Silis Kumu`dur , kesinlikle kırma değildir. Malzemeler 105 dereceyi geçmeden sıcak hava teması ile kurutulmaktadır. Malzemeye ateş değmemektedir,bu yüzden diğer kumlara kıyasla  dayanımı çok daha yüksektir.
0,1 - 0,3mm 0,2 - 0,7mm 700 - 1200mm 1 - 2mm 2 - 3mm 3 - 5mm Felsefemiz , en son teknolojik yenilikleri takip ederek daima en kaliteliyi �retmektir.
YARINLARINIZI GÜVENLE İNŞA EDİN!
HAKKIMIZDA

İNŞAAT KUMLARI

Yelten Madencilik A.�. �T� Maden M�hendisli�i fak�ltesini bitiren H�seyin �erbet�i taraf�ndan 1975 y�l�nda kurulmu�tur.  �irketimizin bug�ne kadarki faaliyetleri ; 1978 Adapazar� - Manganez 1980 Bilecik - Kuvars 1983 Burdur - Mermer ve Yap� Kaplama Ta�� 1984 Burdur - K�m�r �retimi Yelten Madencilik halen faaliyetlerini s�rd�rd���, Malkara / TEK�RDA� ve L�leburgaz / KIRKLAREL� b�lgelerinde arama �al��malar�na 1986 y�l�nda ba�lam��t�r. Malkara / TEK�RDA� b�lgesindeki �al��malar olumlu sonu� vermi� Sarn�� - Kiremitlik K�yleri aras�nda y�ksek kaliteli k�m�r rezervleri tespit edilmi�tir.Yelten A.�. Trakya y�resinde a��k ocak �retim metodu kullanarak y�ksek miktarda k�m�r �reten ilk firmad�r. Bu tarihten itibaren �irketimiz Malkara b�lgesinde k�m�r �retimine devam etmektedir. KIRKLAREL� L�leburgaz , Oklal� k�y� yak�nlar�nda ise Kuvars Kumu �al��malar�na 1987 y�l�nda ba�lam��t�r . Pilot �retim yapan tesisler yerlerini 1992 y�l�nda b�lgedeki en modern �retim tesislerine b�rakm��t�r. Uzun y�llar prefabrik beton elemanlar� , y�ksek mukavemetli boru ve di�er yap� malzemeleri �retimi i�in hammadde �reten �irketimiz , 1999 y�l�ndan itibaren yeni �retim tesislerini de devreye katarak filtre , ar�tma , yap� kimyasallar� , a��nd�r�c� malzeme ve di�er yap� elemanlar� �retiminde kullan�lan silis kumlar� �e�itlerinin �retimine ba�lam��t�r. Perdahl�k Kum 5 - 15mm Sondaj �ak�l� 5 - 32 mm Beton �ak�l� 0 - 5 mm Kaba Kum 100-250 mikron Dolgu Kumu 15 - 32 mm Drenaj �ak�l�
designed by Yelten AS




designed by Yelten AS